წესები და პირობები

1. საქონლის მიწოდება: 

თბილისში პროდუქტის მიწოდება 15:00 საათამდე მდე შეკვეთის შემთხვევაში   მოხდება მე-2 სამუშაო დღეს, 15:00 საათის შემდეგ შეკვეთის შემთხვევაში პროდუქტის მიწოდება მოხდება 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.  შაბათს შეძენილი პროდუქციის მიწოდება მოხდება ორშაბათს. კვირას შეძენილი პროდუქციის მიწოდება მოხდება სამშაბათს. 

2. ნივთის დაბრუნების წესები: 

მყიდველის მიერ ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში მაღაზია 5(ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში განახორციელებს მიწოდებული პროდუქციის გადაცვლას ახლით, ხოლო ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს პროდუქტი რის შემდეგაც 3 სამუშაო დღის განმავლობაში აუნაზღაურდება გადახდილი თანხა. 

3. უსაფრთხოება: 

მაღაზია დაიცავს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პირადი ინფორმაციის კონფედენციალურობას და არ მიაწვდის მესამე პირებს მომხმარებელთა პირად მონაცემებს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

ასვლა

X