წესები და პირობები

მიწოდების პირობები

თბილისი

თბილისი – საახალწლო პერიოდი – მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღე (შაბათ-კვირის და დასვენების დღეების გამოკლებით), მიწოდება ხდება 10 საათამდე. საფასური 5₾.

რეგიონები – მაქსიმუმ 7 სამუშაო დღე (შაბათ-კვირის და დასვენების დღეების გამოკლებით). საფასური 10₾.

 

ზომის გადაცვლა

ალტერნატიული ზომის მარაგში არსებობის შემთხვევაში, ზომის გადაცვლა შესაძლებელი ნივთის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

ნივთის დაბრუნება

მყიდველის მიერ ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში მაღაზია მაქსიმუმ 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში განახორციელებს მიწოდებული პროდუქციის გადაცვლას ახლით, ხოლო ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს პროდუქტი, რის შემდეგაც 3 სამუშაო დღის განმავლობაში აუნაზღაურდება გადახდილი თანხა.

 

უსაფრთხოება

მაღაზია დაიცავს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პირადი ინფორმაციის კონფედენციალურობას და არ მიაწვდის მესამე პირებს მომხმარებელთა პირად მონაცემებს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ასვლა

X