წესები და პირობები

1. საქონლის მიწოდება: 

თბილისში პროდუქტის მიწოდება ხდება 2-3 სამუშაო დღეში, რეგიონებში კი 5-7 სამუშაო დღის ვადაში.

2. ნივთის დაბრუნების წესები: 

მყიდველის მიერ ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში მაღაზია 5(ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში განახორციელებს მიწოდებული პროდუქციის გადაცვლას ახლით, ხოლო ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს პროდუქტი რის შემდეგაც 3 სამუშაო დღის განმავლობაში აუნაზღაურდება გადახდილი თანხა. 

3. უსაფრთხოება: 

მაღაზია დაიცავს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პირადი ინფორმაციის კონფედენციალურობას და არ მიაწვდის მესამე პირებს მომხმარებელთა პირად მონაცემებს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

ასვლა

X